DiMeros je tvrtka s iskustvom u pružanju različitih prodajnih i konzultantskih usluga. Sudjeluje u poslovima od modeliranja poslovnih i informatičkih projekata pa do implementacije dogovornih projekata. Surađuje s nekoliko inozemnih i hrvatskih tvrtki te ih zastupa kod najvećih i najznačajnijih kupaca u Hrvatskoj i inozemstvu.
 
Poslovanje tvrtke usklađeno je sa zahtjevima međunarodnih normi i posjeduje sljedeće certifikate:
 • ISO 9001: 2015, Sustav upravljanja kvalitetom,
 • ISO 27001: 2017, Sustavi upravljanja informacijskom sigurnošću,
 • ISO 37001: 2016, Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja.

DiMeros svoje usluge nudi i u domeni zastupništva tvrtke Malwarebytes za Republiku Hrvatsku i područje jugoistočne Europe.

Prodajne aktivnosti za

partnere

DiMeros nudi svojim partnerima konzultantske usluge za potrebe različitih projekata. U njihovo ime samostalno odrađuje kompletan prodajni proces.

Usluge obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:
 • Pronalaženje poslovnih prilika
 • Analiza i dokumentiranje poslovnih zahtjeva korisnika
 • Održavanje radionica s ključnim korisnicima
 • Izrada konceptualnog dizajna tehničkog rješenja
 • Priprema detaljne funkcionalne i tehničke dokumentacije
 • Podrška u testiranju i pripremi sustava
 • Aktivnosti vezane uz puštanje projekta u produkciju i post produkcijsku podršku
 • Aktivnosti vezane uz rješavanje problema

Sve aktivnosti podrazumijevaju odlično poznavanje korisnika, poslovne procese kod sličnih korisnika, korisničku organizaciju i njegovo poslovanje.
Savjetodavne usluge za krajnje korisnike se mogu podijeliti u četiri različita, ali na neki način potpuno povezana područja.
 
To su:
 
 • Područje upravljanja poslovnim procesima
 • Područje analize odabira poslovnog rješenja
 • Područja analize procesa donošenja strateških odluka vezanih uz IT
 • Područje pronalaženja financijskih sredstava za korisnike
 
1. Područje upravljanja poslovnim procesima
 
Uspješne tvrtke ili organizacije temelje se na transparentnim i kontroliranim poslovnim procesima. Zbog zahtjeva tržišta možete omogućiti svojoj organizaciji fleksibilne procese s fokusom na servisno orijentiranu organizaciju i operativnu strukturu.
 
Usluge obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:
 • Upravljanje poslovnim procesima (BPMBPM – Business proces management) i primjeni koncepta servisno orijentirane arhitekture (SOA)
 • Modeliranje poslovnih procesa korištenjem najboljih svjetskih softverskih proizvoda koji imaju sve potrebne funkcionalnosti za uspješno analiziranje, dizajniranje, implementaciju, nadzor i usavršavanje poslovnih procesa
 • Upravljanju poslovnim procesima u IT okruženju
 
2. Područje analize odabira poslovnog rješenja
 
Uspješne tvrtke ili organizacije često se nalaze u dilemi koje poslovno rješenje odabrati. Ponekad vrlo slična poslovna rješenja neće biti jednako uspješna kod raznih korisnika. Odluka o odabiru rješenja krojenog po zahtjevima korisnika ili standardiziranog svjetskog rješenja može imati dalekosežne financijske ili poslovne posljedice. Iako je odluka uvijek na korisniku DiMeros može pomoći u analizi mogućih rješenja i davanja preporuke.
 
Usluge obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:
 • Analiza poslovnih rješenja
 • Usporedbe mogućih rješenja
 • Analiza ponuđenih cijena i funkcionalnosti
 • Savjetovanje u pregovaranju oko cijena s ponuditeljima
 • Pregovaranje za račun kupca oko cijena licenci ili hardvera
 
3. Područja analize procesa donošenja strateških odluka vezanih uz IT
 
Uspješne tvrtke ili organizacije često se nalaze u dilemi kojim putem krenuti u budućnosti. Držati li poslovna i IT rješenja kod sebe, čuvati li rješenja i podatke kod sebe ili na iznajmljenoj lokaciji, graditi li svoje podatkovne centre, „cloud“ da ili ne? To su samo neke od dilema pred kojima se današnje tvrtke nalaze.
 
Usluge obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:
 • Analiza isplativosti mogućih IT rješenja
 • Primjena IT standarda poslovanja za pojedinu industriju
 • Analiza potreba za kompletnim “Business Continuity” i “DisasterRecovery” rješenjima
 • Analiza mogućnosti kako dostići iznimno visok stupanj sigurnosti poslovanja te mogućnosti korištenja specijaliziranih  “Business Continuity” i “DisasterRecovery” data centara u regiji, a koji su usklađeni s najvišim standardima kvalitete, sigurnosti i regulatornim zahtjevima
 
4. Područje pronalaženja financijskih sredstava za korisnike
 
U današnje vrijeme sve je teže za uspješne tvrtke ili organizacije pronaći povoljne oblike financiranja. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju pojavile su se nove mogućnosti financiranja kako za velike organizacije, državna poduzeća tako i za regionalne projekte, međudržavne projekte, ali i za malo i srednje poduzetništvo. Imajte na umu da se kroz  EU fondove financiraju samo projekti koji su usklađeni s razvojnim ciljevima Republike Hrvatske. Dostupna sredstva iz strukturnih i Kohezijskog fonda koja će biti na raspolaganju Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju Europske unije od 2014. do 2020. godine iznose oko 8 milijardi eura. Značajna financijska sredstva su skrivena iza različitih formalnih, pravnih, poslovnih ili administrativnih barijera. Značajna sredstva su osigurana za tehničku pomoć u pripremi dokumentacije. Samo uspješni konzultanti uspijevaju ih osloboditi.
 
Usluge obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:
 • Pomoć u izradi poslovnih planova
 • Pomoć u pronalaženju partnera u drugim zemljama EU
 • Analiza formalne dokumentacije
 • Priprema projektnog prijedloga prema zadanim obrascima
 • Izrada studija pred izvedivosti, izvedivosti i analiza troškova i koristi neophodne za prijavu projekta
 • Izrada tehničke projektne dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekt)

Savjetodavne usluge za

krajnje korisnike

Platinum Malwarebytes

partner

Tvrtka DiMeros osim što pruža usluge konzultacije i savjetovanja tijekom 2015-te proširuje svoje djelatnosti na AV tržište postavši reprezentativni zastupnik tvrtke Malwarebytes i njegovog naprednog računalnog softvera protiv zlonamjernih programa. Njegovi rezultati i uspješnost u domeni zaštite računalnih sustava protiv zlonamjernih i ucjenjivačkih programa prepoznati su od strane velikih tvrtki te je kao takav postao jedan od najzastupljenijih računalnih zaštita na globalnoj razini.

 
DiMeros Vam dodatno nudi:
 • Savjetovanje i suradnju u implementaciji proizvoda
 • Veliku bazu upita i odgovora
 • Podršku kupcima
 • Popuste prilikom kupovine
 • Prigodne cijene paketa specijalno kreirane za platinum partnere
 
Malwarebytes rješenja stvorila su veliki uspjeh u učinkovitosti protiv najnaprednijih, opasnih prijetnji. Zbog toga sada zaštićuje više od 10.000 tvrtki, otkrivajući i blokirajući 605.000 prijetnji svakoga sata i ušteđuje 750 milijuna IT sati na više od 28 milijuna krajnjih točaka.