Certifikati

ISO 9001: 2015

Sustav upravljanja kvalitetom obuhvaća one procese koji se odnose na usluge savjetovanja, distribuciju programskih rješenja i tehničku podršku za poslovne partnere i krajnje korisnike. Sustav upravljanja kvalitetom je u potpunosti integriran sa sustavom upravljanja informacijskom sigurnošću prema normi ISO 27001: 2017 i sustavom upravljanja za suzbijanje podmićivanja ISO 37001: 2016.

ISO 27001: 2017

Svi procesi tvrtke obuhvaćeni su sustavom upravljanja informacijskom sigurnošću čime jamčimo da pažljivo postupamo s važnim informacijama kako našim, tako i naših klijenata. Procesi koji su uključeni u informacijsku sigurnost su usluge savjetovanja, distribuciju programskih rješenja i tehničku podršku za poslovne partnere i krajnje korisnike. Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću je integriran sa sustavom upravljanja kvalitetom prema ISO 9001: 2015 i sustavom upravljanja za suzbijanje podmićivanja ISO 37001: 2016.

ISO 37001: 2016

Svi procesi tvrtke usklađeni su sa zahtjevima norme ISO 37001: 2016 i vlastitim zahtjevima i potrebama u području suzbijanja podmićivanja. Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja je integriran sa sustavima upravljanja kvalitetom prema ISO 9001: 2015 i sa sustavom upravljanja informacijskom sigurnošću prema normi ISO 27001: 2017.